Nghiệm thu công trình là gì? Có cần thiết không?

Nghiệm thu công trình là kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Được hiểu chính xác là kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó có các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

nghiem-thu-cong-trinh-la-giNghiệm thu chất lượng công trình sau khi hoàn thành

Nghiệm thu công trình bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu.

+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

+ Kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

+ Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

+ Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu.

Việc thực hiện nghiệm thu công trình là rất quan trọng và cần thiết cho mỗi công trình được xây dựng. Đây là những căn cứ, là sự đảm bảo an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng và tuân thủ các quy trình xây dựng đúng pháp luật.

Trong quá trình nghiệm thu phát hiện các lỗi, những bộ phận kém chất lượng do lỗi của nhà thầu thì phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho nhà thầu.

Để trả lời cho câu hỏi “Có cần thiết phải nghiệm thu công trình không?” thì phải nói là rất cần thiết. Thông thường chủ nhà sẽ không biết được công trình của mình có chắc chắn hay không, có đủ tiêu chuẩn và chất lượng hay không vì không có chuyên môn. Thực hiện việc nghiệm thu sẽ có những người chuyên môn kiểm tra chất lượng giúp mình và đánh giá một cách tốt nhất cho căn nhà của bạn.

Gửi Bình Luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.